ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 85.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 80.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองสังข์ สพป. ชลบุรี เขต 2 75.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 75.72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต เขต 1 74.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 69 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน