image079วันที่ 6-8 ธันวาคม 2555 ทางโรงเรียนวัดหนองสังข์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขณะนี้กำลังติดต่อเรื่องรูปภาพและรายละเอียดในการอยู่ค่ายมาฝากครับ  รอก่อนนะครับ