ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1

 

bongkoch resize               kanyarat resize

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

เด็กหญิงบงกช จินดารัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์ชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการแข่งขันระดับชาติ